Dotacje

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2015,

odbywających się w Paryżu, w terminie 24-26 stycznia 2015 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała unijne wsparcie na projekt

„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zamówienia, w tym sklepów internetowych w firmie KINGA”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Okres realizacji: od 01/10/2014 do 30/12/2015

W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie system B2B służący usprawnieniu wzajemnych relacji biznesowych dotyczących współpracy z klientami (odbiorcami) firmy KINGA.
Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2014,

odbywających się w Paryżu, w terminie 25-27 stycznia 2014 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2013,

odbywających się w Paryżu, w terminie 18-21 stycznia 2013 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Firma Kinga bierze udział w szkoleniu

„Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw”

organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dofinansowanym w ramach umowy UDA-POKL.02.01.01-00-770/10.

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Mode City 2012,

odbywających się w Paryżu, w terminie 6-10 lipca 2012 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-038/11 pn.

„Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie KINGA poprzez budowę siedziby i zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-038/11-00 z dnia 23.01.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej spółki w branży bieliźniarskiej w kraju i zagranicą. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost jakości produktów, innowacyjności, usprawnienie kontaktu z kontrahentami, utworzenie nowych miejsc pracy.

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Udział w wystawie narodowej przy okazji Jesiennych Targów - Zagrzeb, Chorwacja”

Projekt nr POIG.06.05.02-00-097/11wdrożony został w ramach Osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, na podstawie umowy o dofinansowanie POIG.06.05.02-00-097/11-00. Inwestycja polegała na udziale w programie promocji o charakterze ogólnym pt.

„Targi Jesienne Zagrzeb/Chorwacja, 14-18.09.2011 r.”

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Mode City 2011,

odbywających się w Paryżu, w terminie 9-11 lipca 2011 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Podlaski Klaster Bielizny, firma KINGA w ramach projektu pt.

„Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”

uzyskała unijne wsparcie na działania promocyjne (m. in. w prasie i internecie).

Projekt Nr POPW.01.04.03-00-011/09, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w raach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Działanie I.4 Promocja i Współpraca

Firma Kinga jest uczestnikiem projektu

„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI”

Realizowanego przez Radę FSNT NOT w Białymstoku

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Zwiększenie wielkości Eksportu firmy Kinga”.

Projekt Nr WND-POIG.06.01.00-20-004/09 wdrożony został w ramach 6 Osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działania 6.1. Paszport do eksportu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-20-004/09-00 Inwestycja polegała na zleceniu usługi zewnętrznej w postaci wykonania Planu Rozwoju Eksportu.

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Stworzenie profesjonalnego serwisu wizerunkowo – sprzedażowego kluczem do zwiększenia innowacyjności firmy Kinga”.

Projekt Nr WND-RPPD.01.04.02-20-039/08 wdrożony został w ramach Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-039/08-00

Inwestycja polegała na stworzeniu kompleksowego rozwiązania mającego na celu zmianę sposobu komunikacji firmy Kinga z otoczeniem rynkowym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii internetowych. Głównym celem było rozwijanie nowych metod, narzędzi, podejścia w procesie sprzedaży i obsługi klienta detalicznego, a wszystko to poprzez wdrożenie najnowszych dostępnych technologii oraz przy założeniu nowatorskiego i unikalnego designu.
W projekcie, głównym wyzwaniem agencji interaktywnej, było zintegrowanie serwisu – zrealizowanego niemal w całości w technologii flash – ze sklepem internetowym. Chodziło o utrzymanie spójności wizualnej na każdym etapie korzystania serwisu, włącznie z procesem zakupowym, tak by Użytkownik czuł się jak na zakupach w stylowym butiku.