Białystok 27.07.2015

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy

Spółka Komandytowa

ul.  Gen. St. Maczka 91

15-691 Białystok

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2015

 

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup nowych środków trwałych: laptop 1 szt., zestaw komputerowy (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) - 1 szt.  oraz wartości niematerialnych i prawnych: System operacyjny i oprogramowanie biurowe do laptopa i komputera - 2 licencje w firmie Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zamówienia, w tym sklepów internetowych w firmie KINGA”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania  elektronicznego biznesu typu B2B”  Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

 

Zamawiający

Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok

 

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry środków trwałych  to wskazane lub równoważne

 

Laptop 1 szt:

 

       Klasa procesora Intel Core i7

       Pojemność dysku (HDD) 1 TB

       Zainstalowana pamięć 8 giga RAMU

       Przekątna ekranu LCD 17,3 cali

       Typ ekranu TFT Full-HD (LED) Anti-glare, IPS

       Rozdzielczość LCD 1920x1080

       Klawiatura numeryczna

       Wszystkie złącza zewnętrze usytuowane po bokach obudowy

       3 złącza USB, z czego przynajmniej jedno USB 3.0

       Złącze do internetu Gigabit LAN

       wifi

 

 

zestaw komputerowy (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) - 1 szt.

 

       Klasa procesora Intel Core i5

       Pojemność dysku (HDD) 1 TB

       Zainstalowana pamięć 8 giga RAMU

       6 złączy USB, z czego przynajmniej dwa USB 3.0

       Karta wifi

 

       Przekątna ekranu 24 cale

       Rozdzielczość 1920x1080 pikseli

       Technologia podświetlania LED

       Głębokość 193 mm

 

       Klawiatura numeryczna

 

 

 

Oprogramowanie - 2 szt.:

System operacyjny i oprogramowanie biurowe do laptopa i do komputera

System operacyjny do laptopa w wersji windows 8.1 i do komputera w wersji windows 7 PROFESSIONAL, PL, 64 bit

Oprogramowanie biurowe do laptopa i do komputera Microsoft Office 2013 home and business edition (word, exel, power point, onenote, outlook)
Terminy związane z zapytaniem ofertowym

Ostateczny termin składania ofert: 03.08.2015.godz. 10.00 (liczy się data wpływu)
Osoba do kontaktu

         Agnieszka Milena Topczewska-Pińczuk

 

Termin realizacji zamówienia 30.09.2015

 
 
Miejsce składania ofert

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: PR@KINGA.COM.PL, faksem            na nr: 085 676 18 21,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok do dnia 03.08.2015 godz. 10.00 (liczy się data wpływu)

-  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

-  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kinga.com.pl

 

Oferta musi zawierać

           

            - datę sporządzenia,

            - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podana w cenach netto, w PLN

 

Oferta powinna być ważna 30 dni
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

L.P.

Kryterium

Waga procentowa

1.

Cena

100 %