FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Białystok 02.10.2015

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Gen. St. Maczka 91
15-691 BiałystokZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup promocji projektu w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zamówienia, w tym sklepów internetowych w firmie KINGA”.

Zamawiający
Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oferta na dostawę usług promocyjnych i reklamowych w zakresie:
Reklama w międzynarodowych magazynach mody – branży bielizny (2015 r.) - 1 szt.

Kryteria dostępu:

 • nakład: 15.000 egz.
 • grupa docelowa: detaliści 68% , marki 7%, producenci surowców do produkcji bielizny 5%, agenci 10%, inne 10% 
 • obszar dystrybucji: Włochy/Szwajcaria - 80%, reszta świata – 20%
 • prezentacja magazynu na: Salon International de la Lingerie (Paris - France) 
 • język wydania: włoski

Terminy realizacji usługi - 31.12.2015

Terminy związane z zapytaniem ofertowym

Ostateczny termin składania ofert: 09.10.2015, godz. 10.00 (liczy się data wpływu)
Osoba do kontaktu: Agnieszka Milena Topczewska-Pińczuk

Miejsce składania ofert

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: PR@KINGA.COM.PL, faksem na nr: 085 676 18 21, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok do dnia 09.10.2015, godz. 10.00 o’clock (liczy się data wpływu)
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kinga.com.pl

 

Oferta musi zawierać

 • datę sporządzenia, 
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podana w cenach netto, w EURO

Oferta powinna być ważna 30 dni

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

L.P. Kryterium Waga procentowa
1. Cena 100%